Prawo pracy

 • doradztwo ogólne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i analiza umów o pracę
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 • obrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy
 • reprezentacja procesowa przed sądami pracy

Prawo rodzinne

 • doradztwo ogólne
 • rozwód
 • alimenty (na dzieci lub małżonka)
 • ustalenie władzy rodzicielskiej na dzieckiem
 • reprezentacja procesowa przed sądami rodzinnymi

Prawo spadkowe

 • doradztwo ogólne
 • dochodzenie roszczeń spadkowych
 • reprezentacja procesowa przed sądami spadkowymi

Prawo mieszkaniowe

 • doradztwo ogólne
 • reprezentacja procesowa przed sądami

Prawo dot. cudzoziemców

 • doradztwo ogólne
 • pomoc w uzyskaniu azylu w Niemczech
 • reprezentacja procesowa przed sądami administracyjnymi i urzędami

Prawo karne

 • doradztwo ogólne
 • obrona karna w Niemczech, w szczególności:
  • jazda pod wpływem (alkoholu, narkotyków etc.)
  • ucieczka z miejsca wypadku w Niemczech
  • jazda bez prawa jazdy w Niemczech
  • Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)
 • uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • reprezentacja procesowa przed sądami karnymi

Prawo drogowe

 • doradztwo ogólne
 • uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • obrona w postępowaniach mandatowych
 • pomoc w odzyskaniu prawa jazdy w Niemczech
 • reprezentacja procesowa przed sądami i organami administracji

Prawo transportowe

 • doradztwo ogólne
 • uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • obrona w postępowaniach mandatowych i przepadkowych
 • pomoc w odzyskaniu prawa jazdy w Niemczech
 • reprezentacja procesowa przed sądami i organami administracji

Odszkodowania

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • reprezentacja przed niemieckim ubezpieczycielem
 • reprezentacja procesowa w Niemczech

Podatki

 • doradztwo ogólne
 • sprawy karno-skarbowe
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • reprezentacja przed organami podatkowymi
 • reprezentacja procesowa przed sądami podatkowymi

Firma w Niemczech

 • doradztwo ogólne
 • pomoc w wyborze formy prawnej działalności
 • rejestracja i założenie firmy w Niemczech
 • sporządzanie umów spółek
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i analiza kontraktów handlowych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • kompleksowa obsługa prawna działalności firmy w Niemczech

Masz pytania? Skontaktuj się z nami